Stand van Zaken PVB’s voor de keuzedelen juli ’17

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Notitie nieuwe wijze van verstrekken BLEI-opleidingsmateriaal

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Stand van Zaken Leermiddelen Infratechniek 30 juni ’17

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Stand van zaken van de keuzedelen Infratechniek maart 2017

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s vanaf het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden. In onderstaand document kunt u onze aanbevelingen met betrekking tot de keuzedelen Infratechniek vinden.

20170323 Aanbeveling m.b.t. keuzedelen en PVB

Bijeenkomsten Stichting BLEI in 2017

Overzicht van de bijeenkomst van de Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI) in 2017:

Stand van Zaken van de leermiddelen Infratechniek 25 november ’16

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Presentatie Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatie bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen besproken.

Verslag ‘Examineren voor de toekomst’

Op 19 februari 2016 verzorgde Examenservice MEI de uitwisselingsbijeenkomst Examineren voor de Toekomst. Het programma van de bijeenkomst had tot doel kennis te maken met de examens voor de Herziene kwalificatie dossiers en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van examenproducten.

Bijeenkomsten Stichting BLEI in 2e helft 2016

Overzicht van de bijeenkomst van de Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI):

Stand van Zaken van de leermiddelen Infratechniek 3 juni ’16

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.