Keuzedelen

De inhoud van de leermiddelen voldoet aan de inhoud van de kwalificatiedossiers en keuzedelen. Hierin zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Deze kwalificatiedossiers zijn opgebouwd uit kerntaken en verschillen per uitgifte.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn onderdeel van alle mbo-beroepsopleidingen. Voor de opleiding niveau 2 moeten er twee keuzedelen worden gevolgd en met een voldoende worden afgesloten, voor niveau 3 drie keuzedelen.

Hieronder volgen de keuzedelen per opleiding. Studenten kunnen kiezen welke van deze keuzedelen zij willen volgen.

(1e) Monteur GasDistributie ((E)GD
of
(1e) Monteur WaterDistributie ((E)WD
of
(1e) Monteur WarmteDistributie ((E)WaD):

 • Kabel leggen
 • Detectiemethodes Gas
 • Detectiemethodes Warmte
 • Onconventionele aanlegmethodes van Distributieleidingen water
 • Assisteren bij werkzaamheden in een Gasstation
 • Aanleg Gastransportleidingen
 • Aanleg Watertransportleidingen
 • Aanleg Warmte transportleidingen
 • Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet
 • Slimme meters

 

(1e) Monteur LaagspanningsDistributie ((E)MLD en
(1e) Monteur MiddenspanningsDistributie ((E)MMD:

 • Verlichtingsinstallaties in ruimtes
 • Slimme meters
 • Openbare Verlichtinginstallaties (OVL)
 • Verkeersregelinstallaties (VRI)
 • Slimme Distributienetten
 • Veiligstellen van MS-kabels
 • Schakelen van MS-kabels
 • Meten en Beproeven
 • Hoogspanningstechniek (alleen EMMD)
 • Laadpunten voor EV (E)MLD

 

(1e) Monteur DataDistributie ((E)MDD – in aanvraag:

 • InHome
 • Mobiel
 • Datadistributienetwerken m.b.v. datadistributiekabel met koperen aders

 

Technicus Technicus Gas (TG):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken

 

Technicus Water (TW):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken
 • Drinkwaterdistributie

 

Technicus Electrotechniek (TE):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken
 • Service en Onderhoud Middenspanningsinstallaties
 • Hoogspanningstechniek