Informatie over Leermiddelen

BLEI beheert en onderhoudt leermiddelen voor Mbo-opleidingen Infratechniek niveau 2, 3 en 4 en een tweetal Mbo-certificaten. De leermiddelen bevatten: vaktheorie, onderliggende theorie (natuur-, schei- en wiskundige en elektrotechnische onderbouwing van de vaktheorie), instrumenten voor het leren van praktijkvaardigheden en gedrag/houding in de beroepspraktijk (het deel Beroeps Praktijk Vorming – BPV) en voortgangstoetsen.

De inhoud van de leermiddelen voldoet aan de inhoud van de kwalificatiedossiers voor een Mbo-opleiding in de Infratechniek, de keuzedelen en de Mbo-certificaten. Hierin zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Deze (kwalificatie)dossiers zijn opgebouwd uit kerntaken en verschillen per uitgiftedatum.

Aanpak

BLEI beheert en onderhoudt het opleidingsmateriaal voor opleidingen Infratechniek op mbo-niveau 2, 3 en 4. De leermiddelen worden gebruikt voor het opleiden van (toekomstige) vakmensen in de beroepspraktijk en het (bij)scholen van werknemers van bedrijven die werken aan aanleg, distributie, onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur in Nederland.

Zowel werknemers van bij BLEI aangesloten bedrijven en docenten van de opleiders worden uitgedaagd om het huidige opleidingsmateriaal naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. De theorie- en praktijkdocenten en de praktijkbegeleiders van de opleiders en/of leerbedrijven coachen studenten, helpen hen met hun vragen en zullen zichzelf ook verder ontwikkelen.

De verbeteringen in het opleidingsmateriaal komen voort uit feedback van gebruikers, ontwikkelingen in de branche en eventuele wijzigingen in de kwalificatiedossiers.

Werkwijze

BLEI hanteert de volgende werkwijze:

  • Inhoudsdeskundigen uit de branches en van de opleiders evalueren periodiek alle feedback van de gebruikers van het BLEI-opleidingsmateriaal. Uit de evaluatie volgen werkafspraken over het aanpassen van het opleidingsmateriaal.
  • Nieuwe ontwikkelingen uit de branche worden besproken in een werkconferentie van BLEI en BLEI bekijkt wat dit betekent voor het opleidingsmateriaal en past het opleidingsmateriaal waar nodig aan of ontwikkelt nieuw opleidingsmateriaal dat weer aansluit bij de actuele praktijk.


BLEI streeft naar een aanbod van opleidingsmateriaal dat aansluit bij de actuele mogelijkheden op het gebied van ICT én past bij de doelgroep van studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4.

Een ander streven is het neerzetten van een doorlopende leerlijn Infratechniek. Bedrijfsleven en onderwijs werken in het samenwerkingsverband BLEI samen aan een doorlopende leerlijn vanaf het vmbo aansluitend aan het mbo met mogelijkheden om een opleiding af te ronden op hbo.

Meer over... Leermiddelen

Over de leermiddelen valt veel te vertellen. Daarom hebben we de informatie hierover onderverdeeld. Klik op de button van jouw keuze om snel naar het onderwerp te gaan.