Informatie over Stichting BLEI

Een goede vakopleiding is de basis voor goed vakmanschap. Het dreigende tekort aan nieuwe studenten in het technisch beroepsonderwijs vormt een uitdaging voor bedrijven die goed personeel zoeken in de branche infratechniek. Het is belangrijk dat toekomstige vakmensen zien hoe mooi het vak is en enthousiast raken om een opleiding tot (eerste) monteur of technicus in de infratechniek te gaan volgen.

BLEI is een samenwerkingsverband

Stichting BLEI is een samenwerkingsverband tussen:
  • brancheorganisaties
  • regionale netbeheerders
  • aannemers en
  • scholen
met als doel opleidingen in de infratechniek zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. Daarom heeft BLEI een onderwijsaanpak en leermiddelen ontwikkeld waarmee de opleidingen op een uniforme, interactieve en aansprekende manier vormgegeven worden.

Leermiddelen

BLEI beheert en onderhoudt leermiddelen voor mbo-opleidingen Infratechniek niveau 2, 3 en 4.

De leermiddelen bevatten: vaktheorie, onderliggende theorie (natuur-, schei- en wiskundige en elektrotechnische onderbouwing van de vaktheorie), instrumenten voor het leren van praktijkvaardigheden en gedrag/houding in de beroepspraktijk (het deel Beroeps Praktijk Vorming – BPV) en voortgangstoetsen.

Examenproducten

Examenservice MEI ontwikkelt de Proeven van Bekwaamheid voor alle opleidingen en keuzedelen infratechniek op Mbo-niveau.

Voor de Infratechniek heeft Stichting BLEI zitting in het bestuur van Examenservice MEI. Voor de ontwikkeling, screening en validering van de exameninstrumenten Infratechniek zijn een ontwikkelplatform en een vakcommissie samengesteld uit de bij Stichting BLEI aangesloten branches en opleiders.

Ondergrondse Infratechniek

De ondergrondse infrastructuur vormt één van de belangrijkste pijlers waar de Nederlandse samenleving op steunt. Deze ondergrondse infrastructuur is ook één van de betrouwbaarste in de wereld. 

De wet- en regelgeving, toezichthouders, kwaliteit-, veiligheid- en hygiënische instructies en ontwikkelingen zoals energietransitie, vergen adequaat opgeleid personeel.

Om Nederland goed te laten functioneren, is een goed onderhouden infrastructuur (o.a. bruggen, wegen, tunnels en telefoonkabels) enorm belangrijk.

Ondergrondse infratechniek gaat nog een stapje verder; hierbij gaat het om het in kaart brengen, het leggen en onderhouden van leidingen en kabels in de grond.

Branche

De netbeheerders, hebben de wettelijke taak te zorgen voor de aanleg, beheer en onderhoud van netten voor de distributie van energie (gas en elektra) en water.

Warmtebedrijven zorgen voor de aanleg, beheer en onderhoud van netten voor de distributie van warmte en/of koude en de

Databedrijven beheren de ondergrondse en/of mobiele netwerken voor de telefonie en het internet.

De aannemende bedrijven leggen deze distributienetten aan. Netbeheerders moet zorgen voor leveringszekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit van deze netten en voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en de omgeving.

Partners

Samenwerkende partners willen graag dat meer jeugdigen kiezen voor een opleiding in de Infratechniek. Goede opleidingen dragen hieraan bij en stimuleren dat docenten en praktijkopleiders samenwerken aan toekomstige vakmensen. Dit alles om er voor te zorgen dat de Nederlandse ondergrondse infrastructuur één van de betrouwbaarste in de wereld blijft.

De deelnemende bedrijven in de Infratechniek kun je in de website van onderstaande organisaties vinden.

VONG van Bouwend Nederland

Contactpersoon:
de heer Harold Lever

O&O-fonds Netwerkbedrijven

Contactpersoon:
mevrouw Adamien van Barneveld

O&O-fonds Waterbedrijven

Contactpersoon:
de heer Antoon van Ballegooij

Warmetnetwerk

Contactpersoon:
de heer Henrie Visserman

Techniek Nederland

Contactpersoon:
mevrouw Judith van Heeswijk

GOA Infra Opleidingen

Contactpersoon:
de heer Erwin de Lange

Enexis

Contactpersoon:
mevrouw Agnes Flinkenflögel

VodafoneZiggo

Contactpersoon:
Vacant

Samen werken aan jouw toekomst