Tarieven gebruik Leermiddelen

De tarieven voor het gebruik van Leermiddelen Infratechniek gaan in bij start van de opleiding en gelden voor de gehele opleiding inclusief twee of drie keuzedelen.

De tarieven moeten voor aanvang van de opleiding aan BLEI worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig beëindigen van de opleiding.

Betalingsvoorwaarden in overleg met BLEI.

Na betaling door het leerbedrijf of de student krijgt de student via de BLEI.academy toegang tot de leermiddelen.

Aan het gebruik van Opleidingsmateriaal van BLEI zijn Algemene Licentievoorwaarden verbonden.

Tarieven voor gebruik van het opleidingsmateriaal van BLEI

Bij instroom vanaf 1 september 2022

Niveau 2

Opleiding
Tarief
Monteur Gas of Water of Warmte of Laagspanning of Middenspanning
€ 410,00
Monteur Gas of Water of Warmte, combi-opleiding 2 disciplines
€ 530,00
Monteur Laagspanning en Middenspanning, combi-opleiding
€ 530,00
Monteur Gas en Water en Warmte, combi-opleiding 3 disciplines
€ 675,00

Niveau 3

Opleiding
Tarief
Eerste Monteur Gas of Water of Warmte of Laagspanning of Middenspanning of Data
€ 490,00
Eerste Monteur Gas of Water of Warmte, combi-opleiding 2 disciplines
€ 600,00
Eerste Monteur Laagspanning en Middenspanning, combi-opleiding
€ 600,00
Eerte Monteur Gas en Water en Warmte, combi-opleiding 3 disciplines
€ 750,00

Niveau 4

Opleiding
Tarief
Technicus Electrotechniek of Gas of Water
€ 630,00

Mbo-certificaten

Opleiding
Tarief
Monteur Meterkast laagspanning
€ 225,00
Monteur Aansluiting Laagspanning of Aansluiting Drinkwater of Warmtedistributie
€ 300,00

Doorstroom

Opleiding
Tarief
Doorstroom naar een tweede Mbo-certificaat
€ 100,00
Doorstoom naar een niveau 2 opleiding of een tweede niveau 2 opleiding
€ 110,00
Doorstroom naar een tweede niveau 3 opleiding
€ 210,00
Doorstroom naar een combi-opleiding op niveau 2
€ 300,00
Doorstroom naar een combi-opleiding op niveau 3
€ 400,00

Diversen

Opleiding
Tarief
Keuzedeel extra of HoogSpanningsTechniek (HST)
€ 150,00

Niet inbegrepen:

  • Het reguliere cursusgeld binnen het MBO
  • Vergoedingen voor boeken e.d. voor Nederlands, Rekenen en Burgerschap en Loopbaan etc.
  • Kosten voor het gebruik van een praktijkwerkplaats
  • BTW