Informatie over Leerbedrijven

Als je kiest voor een BBL-opleiding (BBL = BeroepsBegeleidende Leerweg) dan ga je meestal 1 dag in de week naar school en de overige dagen werk je bij een leerbedrijf.
Dat is een bedrijf of organisatie waar je het praktijkgedeelte van je opleiding direct kunt uitvoeren.

De praktijk is voor veel beroepen erg belangrijk, zeker als je veel met je handen gaat werken. En zeg nou zelf, het is toch geweldig om direct het geleerde in de praktijk te brengen?

Erkende leerbedrijven

Het is belangrijk dat jij goed opgeleid wordt. Zo kun je een belangrijke bijdrage leveren aan de toekomst van ons land. Daar heb je wel hulp bij nodig, van een praktijkopleider of coach die je deskundig begeleidt. Daarom mag je als mbo-student alleen een leerbaan hebben bij een erkend leerbedrijf, die jou deze deskundige hulp kan bieden. Ook houdt het leerbedrijf tijdens je leerbaan contact met de stagecoördinator van jouw school, om jouw vorderingen te volgen.

Een erkend leerbedrijf voldoet aan enkele voorwaarden. Naast een goede en veilige werkplek, waar de student ervaring opdoet met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep, is er ook een praktijkopleider die de student op de werkvloer begeleidt.

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs verplicht Mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de Beroeps Praktijk Vorming (BPV).

Een erkend leerbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • biedt de student een goede en veilige werkplek. Daar oefent de student met werkzaamheden die horen bij het beroep waarvoor die in opleiding is.

  • stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en die tijd en middelen heeft om de student op de werkvloer te begeleiden.

  • is bereid om samen te werken met de school en SBB, en verstrekt daartoe de benodigde informatie.

Oriënteren op leerbanen?

Er zijn diverse mogelijkheden om je te oriënteren op beschikbare leerbanen. Veel leerbedrijven hebben vacatures voor leerbanen in de Infratechniek. Via onderstaande knop zie je per functie zien welke leerbanen er momenteel worden aangeboden bij de diverse leerbedrijven.

 

Nieuwe partners?

Bedrijven of organisaties die studenten Infratechniek een praktijkwerkplek willen bieden, kunnen een erkenning aanvragen.