Welkom bij Stichting Blei

Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI) is een landelijk samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor het opleiden van vakmensen Infratechniek.  In Stichting BLEI werken brancheorganisaties, regionale netbeheerders, aannemers en 10 scholen voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) samen.  Ze werken samen aan uniforme mbo-opleidingen infratechniek die aansluiten bij de beroepspraktijk.

BLEI ontwikkelt leermiddelen, draagt bij aan de ontwikkeling van exameninstrumenten  en stimuleert het leren & werken in de praktijk. Het in de beroepspraktijk leren en oefenen van de benodigde kennis en kunde staat centraal.  De samenwerkende partijen vinden het belangrijk dat toekomstige vakmensen ervaren hoe mooi het vak is. Ook is de wens de opleidingen aantrekkelijker te maken, zodat meer studenten zich willen bekwamen als (eerste) monteur of technicus infratechniek.

BLEI beheert en onderhoudt leermiddelen en examenproducten voor mbo-opleidingen niveau 2, 3 en 4. De leermiddelen en examenproducten worden gebruikt door onderwijs en bedrijfsleven voor het opleiden en (bij)scholen van (toekomstige) vakmensen voor de aanleg, distributie, onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur in Nederland.

De leermiddelen van BLEI voldoen aan de eisen uit de landelijke kwalificatiedossiers  Infratechniek en Infratechniek Kader.  In deze kwalificatiedossiers zijn de eisen (kennis, vaardigheden, gedrag)  beschreven die waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen.  BLEI heeft gekozen voor een landelijke aanpak om te kunnen voldoen aan de landelijke eisen én aan regionale opleidingsbehoeften.

Verder stimuleert BLEI in brede zin het leren & werken in de sector Infratechniek middels diverse activiteiten:

 • Het controleren en adviseren van Praktijkwerkplaatsen waar studenten hun praktische vaardigheden kunnen oefenen, voordat ze werkzaamheden uitvoeren aan in bedrijf zijnde netwerken.
 • Het versterken van vakkennis, vaardigheden en houding/gedrag van medewerkers die werkzaam zijn in aangesloten branches. Met name houding/gedrag verdient aandacht omdat de eisen op het gebied van sociale-  en managementvaardigheden ook in de sector Infratechniek een steeds grotere rol speelt.
 • Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de sector Infratechniek (verhogen instroom in de opleidingen) en vergroten van de bekendheid van aangesloten branches en bedrijven.

De activiteiten van Stichting BLEI zijn gericht op de volgende beroepen:

Mbo-certificaten:
 • monteur aansluitingen laagspanning;
 • monteur aansluitingen drinkwater.
Uit het kwalificatiedossier Infratechniek (niveau 2 en 3):
 • monteur gasdistributie;
 • monteur waterdistributie;
 • monteur warmtedistributie;
 • monteur laagspanningdistributie;
 • monteur middenspanningdistributie;
 • monteur datadistributie (start nog niet bekend);
 • eerste monteur gasdistributie;
 • eerste monteur waterdistributie;
 • eerste monteur warmtedistributie;
 • eerste monteur laagspanningdistributie;
 • eerste monteur middenspanningdistributie;
 • eerste monteur datadistributie.
Uit het kwalificatiedossier Infratechniek kader (niveau 4):
 • technicus gas;
 • technicus water;
 • technicus elektrotechniek;
 • technicus data (start nog niet bekend).

Ben jij geïnteresseerd in de ondergrondse infratechniek?

Kernwaarden

Waarom

De netbeheerders, ontstaan door fusies van regionale en lokale nutsbedrijven, hebben de wettelijke taak voor de aanleg, en het beheer en onderhoud van netten voor de distributie van energie (gas en elektra) en water. Daarnaast zorgen warmtebedrijven, als netbeheerder, voor de aanleg, en het beheer en onderhoud van netten voor de distributie van warmte en of koude. De aannemende bedrijven leggen deze distributienetten aan. Netbeheerders moet zorgen voor leveringszekerheid, betrouwbaarheid en continuïteit van deze netten, de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers en de omgeving. De wet- en regelgeving, toezichthouders, kwaliteit-, veiligheid- en hygiënische instructies maar ook de ontwikkelingen die op de branche afkomen zoals de energietransitie vergen adequaat opgeleid personeel. Uitvoerende werknemers worden opgeleid voor deze branche volgens de eisen in het kwalificatiedossier Infratechniek en Infratechniek Kader en de daarbij horende keuzedelen. ROC’s voeren deze opleidingen uit in samenwerking met de leerbedrijven en de aanwezige praktijkwerkplaatsen. Dit vraagt om eenduidige leermiddelen en een eenduidig examenproces voor de wettelijk erkende en bekostigde MBO-opleidingen binnen deze kwalificatiedossiers.

Het onderwijs en bedrijfsleven in de Infratechniek ambiëren middelbaar beroepsonderwijs volgens een éénduidige opleiding met uniforme leermiddelen en examenproducten. We willen studenten op een aansprekende en gevarieerde manier bekwamen in het realiseren en/of repareren van de aspecten die voorkomen binnen de Infratechniek. Stichting BLEI is een landelijke organisatie waarbij alle partijen die betrokken zijn bij de Infratechniek aangesloten zijn.

Wat

Leermiddelen:
BLEI is gericht op het beheren en onderhouden van de leermiddelen en examenproducten die op dit moment door het mbo-onderwijs (Beroeps Begeleidend Leren BBL niveau 2, 3 en 4) en het bedrijfsleven actief bij de aanleg, distributie, onderhoud en beheer van de ondergrondse Infratechniek in Nederland worden gebruikt bij het opleiden en/of bijscholen van hun medewerkers en/of toekomstige medewerkers in de Infratechniek. Daarnaast is BLEI betrokken bij het uniformeren/ontwikkelen van de leermiddelen en examenproducten voor de nieuwe opleiding Technicus Water op niveau 4.
En:

 • Het controleren en adviseren van de Praktijkwerkplaatsen waar de studenten de vaardigheden kunnen oefenen alvorens deze aan, in bedrijf zijnde netwerken, gaan uitvoeren;
 • Het vergroten van de vakkennis, vaardigheden maar ook aan de competentieontwikkeling op het gebied van houding (gedrag) van medewerkers in de branche. Dit laatste omdat de eisen op het gebied van sociale en managementvaardigheden ook in dit vak een steeds grotere rol gaat spelen;
 • Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de branche Infratechniek (verhogen instroom) en vergroten van de bekendheid van de (deelnemende ) bedrijven.

Hoe

Zowel de medewerkers van het deelnemende bedrijfsleven en de docenten van de partner ROC’s worden uitgedaagd om de huidige leermiddelen, examenproducten en het examenproces naar het niveau te tillen voor de ultieme opleiding Infratechniek. En te komen tot een doorlopende leerlijn vanaf het VMBO via het MBO tot de mogelijkheid om uiteindelijk een opleiding af te ronden op HBO of universitair niveau. Docenten en bedrijven coachen studenten, helpen hen met hun vragen en zullen ook zelf regelmatig op zoek gaan naar antwoorden.

BLEI is georganiseerd rond drie pijlers te weten opleidingen, werkplaats en Leven Lang Leren.

Meer weten over Stichting BLEI?

Mail ons!

info@stichtingblei.nl

Actueel

Nieuwsbrief 02 – maart 2023

Nieuwsbrief Nr. 2 van 2023 is op 16 maart verstuurd. IN DEZE NIEUWSBRIEF - Voorlichting BLEI.academy - BLEI.academy - Betalingsgedrag - Werkconferentie - Even voorstellen - Nieuwe website

Nieuwsbrief 01 – januari 2023

Nieuwsbrief Nr. 1 van 2023 is op 18 januari december verstuurd. IN DEZE EXTRA NIEUWSBRIEF - Wijziging lay-out startscherm BLEI.academy

Nieuwsbrief 6 – december 2022

Nieuwsbrief Nr. 6 van 2022 is op 15 december verstuurd. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI. IN DEZE NIEUWSBRIEF - BLEI.academy - Wat nog meer - Toekomst - BLEI 1.0 - Mailadressen en inkooporders - Terugblik werkconferentie - Bereikbaarheid rond de feestdagen