Informatie over Examen producten

Examenservice MEI ontwikkelt de exameninstrumenten, Proeven van Bekwaamheid, voor alle opleidingen en keuzedelen infratechniek op MBO-niveau.

Examenservice MEI

Examenservice MEI is een stichting, door KIWA gecertificeerd, van inmiddels 45 onderwijsinstellingen en de werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal), Techniek Nederland (ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel), NVKL (Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van koudetechniek en luchtbehandeling) en de Stichting BLEI (Stichting Branchesamenwerking, Leermiddelen, Examenproducten, Infratechniek).

De Stichting Examenservice MEI biedt naast de examenproducten tevens – als samenwerkingsverband van, voor en door scholen en branches – Proeven van Bekwaamheid aan voor het kwalificerend beoordelen en examineren van studenten.

In het gehele proces van ontwikkeling, screening en validering werken vertegenwoordigers van branches en onderwijs samen. De exameninstrumenten zijn door de nauwe samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven en de gedeelde verantwoordelijkheid van eenduidige en hoge kwaliteit. Dit is na een controle door de Inspectie van het Onderwijs in november 2014 door de Inspectie bevestigd en nadien herbevestigd (o.a. op 14 juni 2016). In 2017 zijn alle exameninstrumenten van MEI-opleidingen gevalideerd door KIWA.

Voor de Infratechniek heeft Stichting BLEI zitting in het bestuur van Examenservice MEI. Voor de ontwikkeling, screening en validering van de exameninstrumenten Infratechniek zijn een ontwikkelplatform en een vakcommissie samengesteld uit de bij Stichting BLEI aangesloten branches en opleiders.

Meer weten?

Meer weten over Examenservice MEI, de examenproducten of de Proeven van Bekwaamheid? Bezoek dan de website van EsMEI.