Verklaring Vakbekwaam
Persoon Niveau 3

Al een aantal jaren is het mogelijk om een student/medewerker tussentijds voor een Vakbekwaam Persoon (VP)-aanwijzing in aanmerking te laten komen. 

 

Vakbekwaam Persoon (VP)-aanwijzing

Hij/zij moet dan een opleiding volgen op niveau 3 voor:

 • eerste monteur laagspanningsdistributie of
 • eerste monteur middenspanningsdistributie of
 • eerste monteur gas-, water en warmtedistributie of
 • (vanaf 1 augustus 2022) eerste monteur gasdistributie.


De opleider geeft een door BLEI opgestelde verklaring af, die door Stipel wordt geaccepteerd om in aanmerking te komen om de toets voor een VP-aanwijzing af te leggen. Met een positief toetsresultaat kan de werkgever de VP-aanwijzing verstrekken.

De mogelijkheid leidt niet tot het verkrijgen van een aanwijzing zonder daarvoor de juiste opleiding te hebben genoten. Het is een tijdelijke oplossing voor 1,5 jaar om de gehele opleiding te kunnen afronden, 1,5 jaar na afgifte vervalt de verklaring.

Eerste monteur Laagspanningsdistributie

Om voor een tijdelijke aanwijzing Vakbekwaam Persoon conform de geldende BEI-BLS in aanmerking te komen, moet de student/medewerker het volgende aantonen:

 • Alle blokken conform de opleidingsplattegrond Laagspanning voor niveau 2 zijn met goed gevolg afgesloten;
 • Alle praktijkoefeningen die horen bij de blokken uit het BPV-boek MLD zijn met een voldoende afgesloten;
 • De PVB horende bij MLD is met een voldoende afgesloten.


De bijbehorende theorie mag conform de niveau 3 opleiding worden gevolgd en er hoeven nog geen keuzedelen te zijn afgerond.

Voldoet de student/medewerker hieraan dan kan de opleider een tijdelijk verklaring afgeven voor maximaal 1,5 jaar, waarmee in aanmerking gekomen kan worden om bij Stipel de toets te doen voor een VP-aanwijzing. In deze periode moet de student/medewerker zijn niveau 3 opleiding hebben afgerond. Zo niet, dan vervalt deze verklaring.

Eerste monteur Middenspanningsdistributie

Om voor een tijdelijke aanwijzing Vakbekwaam Persoon conform de geldende BEI-BLS in aanmerking te komen, moet de student/medewerker het volgende aantonen:

 • Alle blokken conform de opleidingsplattegrond Middenspanning voor niveau 2 zijn met goed gevolg afgesloten;
 • Alle praktijkoefeningen die horen bij de blokken uit het BPV-boek MMD zijn met een voldoende afgesloten;
 • De PVB horende bij MMD is met een voldoende afgesloten.


De bijbehorende theorie mag conform de niveau 3 opleiding worden gevolgd en er hoeven nog geen keuzedelen te zijn afgerond.

Voldoet de student/medewerker hieraan dan kan de opleider een tijdelijk verklaring afgeven voor maximaal 1,5 jaar, waarmee in aanmerking gekomen kan worden om bij Stipel de toets te doen voor een VP-aanwijzing. In deze periode moet de student/medewerker zijn niveau 3 opleiding hebben afgerond. Zo niet, dan vervalt deze verklaring.

Eerste monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie

Instroom tot 1 augustus 2022.

Om voor een tijdelijke aanwijzing Vakbekwaam Persoon conform de VIAG in aanmerking te komen, moet de student/medewerker het volgende aantonen:

 • Alle blokken conform de opleidingsplattegrond Gas-, Water- en Warmte voor niveau 2 zijn met goed gevolg afgesloten;
 • Alle praktijkoefeningen die horen bij de blokken uit het BPV-boek MGWWaD zijn met een voldoende afgesloten;
 • De PVB horende bij MGWWaD is met een voldoende afgesloten. Deze BPV heeft alleen betrekking op de discipline Gas.


De bijbehorende theorie mag conform de niveau 3 opleiding worden gevolgd en er hoeven nog geen keuzedelen te zijn afgerond.

Voldoet de student/medewerker hieraan dan kan de opleider een tijdelijk verklaring afgeven voor maximaal 1,5 jaar, waarmee in aanmerking gekomen kan worden om bij Stipel de toets te doen voor een VP-aanwijzing. In deze periode moet de student/medewerker zijn niveau 3 opleiding hebben afgerond. Zo niet, dan vervalt deze verklaring.

Eerste monteur Gasdistributie

Instroom vanaf 1 augustus 2022.

Om voor een tijdelijke aanwijzing Vakbekwaam Persoon conform de VIAG in aanmerking te komen, moet de student/medewerker het volgende aantonen:

 • Alle blokken conform de opleidingsplattegronden Gasdistributie voor niveau 2 zijn met goed gevolg afgesloten;
 • Alle praktijkoefeningen die horen bij de blokken uit het BPV-boek die horen bij de monteur Gasdistributie zijn met een voldoende afgesloten;
 • De PVB horende bij deze discipline is met een voldoende afgesloten.

De bijbehorende theorie mag conform de niveau 3 opleiding worden gevolgd en er hoeven nog geen keuzedelen te zijn afgerond.

Voldoet de student/medewerker hieraan dan kan de opleider een tijdelijk verklaring afgeven voor maximaal 1,5 jaar, waarmee in aanmerking gekomen kan worden om bij Stipel de toets te doen voor een VP-aanwijzing. In deze periode moet de student/medewerker zijn niveau 3 opleiding hebben afgerond. Zo niet, dan vervalt deze verklaring.