Ben jij klaar om een een GasExpert te worden?

Als gasmonteur lever jij een belangrijke bijdrage aan de energietransitie die moet zorgen voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening in Nederland. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie is een flinke klus, vele duizenden kilometers kabels, leidingen en buizen moeten de komende jaren aangepast worden.

Als Monteur Gasdistributie zorg je met collega monteurs voor de aanleg en het onderhoud van alle leidingen die nodig zijn voor gas-, water- en warmtevoorzieningen bij bedrijven of bij de mensen thuis.

Werken in de Gasdistributie

Als gasmonteur werk je aan de ondergrondse infrastructuur. Dit zijn meestal (grote) projecten voor overheden zoals waterschappen, provincies of gemeentes. Je werkt met de nieuwste technieken en machines en je voert je taken grotendeels in de buitenlucht uit. Met jouw expertise en kennis maak je de ondergrondse infrastructuur klaar voor de toekomst.

Samen werken aan jouw toekomst

Monteur Gasdistributie

 • Deeltijd opleiding
 • 12 maanden traject
 • 4 dagen per week werken in de praktijk
 • 1 dag per week opleiding
 • Meerdere locaties in Nederland

Als Monteur Gasdistributie werk je met de nieuwste gereedschappen en machines en je voert je taken grotendeels in de buitenlucht uit. Je hebt een uitvoerende rol, je bent verantwoordelijk voor je eigen taken die je zelfstandig uitvoert. Je wordt daarbij aangestuurd door je leidinggevende.
Je weet hoe je, samen met je collega’s, gasleidingen in het gasdistributienet moet aanleggen en onderhouden. Tijdens de uitvoering van je werkzaamheden kun je altijd terugvallen op een collega of leidinggevende.

Je hebt dagelijks te maken met bijzondere omstandigheden die maken dat het belangrijk is dat je je werk veilig en volgens de gestelde veiligheids- en kwaliteitseisen uitvoert. Denk aan de gereedschappen of machines die je moet bedienen, de aanwezigheid van verkeer of mensen en andere experts die ook aan hetzelfde project werken. Dat zijn veel zaken om rekening mee te houden, en daarom werk je volgens de Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG). Dit is een veiligheidsregelgeving die opgevolgd moet worden wanneer je werkt aan of in de nabijheid van aardgasnetten, aardgasaansluiting en/of meteropstellingen. Daarnaast ken je de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu en voer je je werkzaamheden uit volgens deze regelgeving.

Eerste Monteur Gasdistributie

 • Deeltijd opleiding
 • 24 maanden traject
 • 4 dagen per week werken in de praktijk
 • 1 dag per week opleiding
 • Meerdere locaties in Nederland

Als Eerste Monteur Gasdistributie voer je zelfstandig dezelfde werkzaamheden uit als een Monteur Gasdistributie. Daarnaast los je ook storingen op in een aardgasnet, aardgasaansluiting en/of meteropstellingen. Maar je bent ook in staat om een monteur gasdistributie of derden die assisteren bij de uitvoering van de werkzaamheden aan te sturen. Het is belangrijk dat je het hoofd koel houdt en dat je de leiding neemt en geeft bij wisselende of onverwachte omstandigheden. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk, maar ook voor dat van de monteurs in je team.

Op het gebied van veiligheid werk je volgens de Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG). Dit zijn veiligheidsregels die opgevolgd moeten worden wanneer je werkt aan of in de nabijheid van aardgasnetten, aardgasaansluitleidingen en aardgasinstallaties. Je kent de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu en je voert je werkzaamheden uit volgens deze regelgeving. Tot jouw taak als 1e monteur hoort ook dat je anderen wijst op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de werkzaamheden.

Je legt verantwoording af aan de uitvoerder van het project of je leidinggevende. Bij specifieke vragen kun je altijd terugvallen op een ervaren collega.

Technicus Gas

 • Deeltijd opleiding
 • 24 maanden traject
 • 4 dagen per week werken in de praktijk
 • 1 dag per week opleiding
 • Meerdere locaties in Nederland

Je telefoon gaat deze ochtend al op tijd: een hele woonwijk zit zonder gas. Wat is er aan de hand? Een storing in het gasdistributienetwerk? Aan jou de taak om samen met je collega’s te onderzoeken wat het probleem is en het zo snel mogelijk op te lossen, zodat de bewoners niet te lang in de kou zitten.

Misschien klinkt het gek, maar van bovenstaande situatie gaat jouw adrenaline stromen. Je leeft mee met de mensen die getroffen worden door de storing en de uitdaging om zo snel mogelijk een oplossing te vinden laat je hart sneller kloppen. Hoe meer uitdaging, hoe leuker jij het vindt.

Als Technicus Gas heb jij geleerd hoe gasdistributienettten gebouwd worden, hoe je metingen uitvoert en hoe je storingen lokaliseert en oplost. Je bent verantwoordelijk voor het in bedrijf houden van meet- en regelstations voor gas en warmte. Onderdelen zoals veiligheidskleppen, regelaars en turbinemeters hebben geen geheimen voor jou.
Met jouw kennis stuur je een team monteurs aan en je weet wanneer je welke specialist moet inschakelen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen taken maar ook voor het werk van je team

Wat zijn de taken van een Technicus Gas?

 • Voorbereiden onderhoud- en storingswerkzaamheden
 • Opstellen plan van aanpak of bijstellen bestaand plan
 • Starten, coördineren en bewaken van de uitvoering
 • Gasdistributienetten ontwerpen of aanpassen
 • Storingen in transport- en distributienetten lokaliseren, analyseren en verhelpen
 • Verrichten van nacalculaties en evalueren van de uitvoering
 • Aansturen medewerkers en onderaannemers


Gas is een gevaarlijk goedje, je weet als geen ander dat veilig en zorgvuldig werken een absolute must is. Je kent de risico’s en je weet daarnaar te handelen. Het is belangrijk dat het werk wordt uitgevoerd volgens de gestelde eisen. Daarbij ben je zowel kosten- als milieubewust.

Een Technicus Gas werkt voor een aannemersbedrijf, een energietransportbedrijf, een gasleverancier, een energiedistributiebedrijf of een verwarmingsinstallatiebedrijf.

Groei mee met ons netwerk van professionals

Studenten
1 +
Opleiders
1 +
Leerbedrijven
1 +
Praktijk werkplaatsen
1 +
Opleidingen
1 +

Vele mogelijkheden...

Voor opleiding en ontwikkeling. Van korte cursussen tot een volledige Mbo- of Hbo-opleiding.

Leuk en veelzijdig...

In teamverband werken op interessante plekken. Met moderne machines en de nieuwste technieken.

Baanzekerheid...

Er is volop werk. Je verdient al direct tijdens jouw opleiding. En de doorgroeikansen zijn legio.