Informatie over Branche

Meer info over, uit en van de branche.

Ondergrondse Infratechniek

In Nederland liggen vele kilometers leidingen, kabels en andere installaties onder de grond, zoals gasleidingen, waterleidingen, elektriciteitskabels en warmte- en koudeleidingen. Zonder deze kabels en leidingen kan Nederland niet functioneren, wij vinden het allemaal heel gewoon dat er elke moment van de dag drinkwater uit de kraan komt, het licht brandt, het huis warm is en misschien wel het allerbelangrijkste dat wij via onze mobiel of computer bij onze sociale media en het internet kunnen. Het is daarom van groot belang om deze infrastructuur goed te onderhouden en te beheren om storingen en problemen te voorkomen. De Nederlandse ondergrondse infratechniek is één van de grootste en meest geavanceerde en kwalitatief hoogstaande ter wereld.

Om al deze netwerken operationeel en houden zijn dagelijks vele medewerkers van de diverse netwerkbedrijven en aannemers bezig met het onderhoud/vervangen, nieuwe aanleg en het zo snel mogelijk verhelpen van opgetreden storingen.

De ondergrondse Infratechniek bestaat uit:

Voor de gasdistributie in Nederland is een landelijk gekoppeld gasdistributienet aanwezig dit is een complex systeem van leidingen en stations dat aardgas transporteert van de aardgasvelden of de inkooppunten naar de consumenten. Het is een belangrijke bron van energie voor verwarming en industriële toepassingen. De leidingen worden beheerd door netwerkbedrijven en zijn zo ontworpen om op een betrouwbare en veilige manier aardgas te distribueren.

Voor de volksgezondheid is het van groot belang om over betrouwbaar drinkwater te beschikken. Om hiervoor te zorgen, zijn er regionale distributienetwerken die hier en daar met elkaar verbonden zijn. Dit drinkwaterdistributienet in Nederland is het systeem van leidingen en pompstations (hier wordt van oppervlaktewater ons drinkwater gemaakt) dat zorgt voor de levering van voldoende drinkwater aan huishoudens en bedrijven in Nederland. Het wordt beheerd door de verschillende waterbedrijven, die er voor zorgdragen dat het voldoet aan de hoge normen m.b.t. de volksgezondheid voor de drinkwaterkwaliteit.

De (rest)warmte of -koude wordt door lokale warmte- en koudedistributienetten in Nederland getransporteerd naar de gebruikers. Deze lokale infrastructuren, soms verbonden met elkaar, transporteren warmte of koude woningen en industrieën. Door vooral restwarmte of koude te gebruiken, zogenaamde hernieuwbare energiebronnen, helpt dit bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Om er voor te zorgen dat alle elektrische apparaten in huis, op kantoor en de industrie kunnen functioneren zijn er distributienetwerken. Het laagspanningsdistributienetten (< 1000 Volt) dit wordt in Nederland beheerd door de regionale netbeheerders en die zorgen voor de distributie van elektriciteit naar huishoudens en bedrijven. Het middenspanningsdistributienetten (> 1000 Volt) is verantwoordelijk voor de distributie van elektriciteit tussen transformatorstations en laagspanningsnetten. Beide soorten distributienetten spelen een belangrijke rol in de elektriciteitsvoorziening van Nederland. Het netwerk tussen de elektriciteitscentrales en het transformatorstation wordt het hoogspanningsnet genoemd en dit ligt deels onder de grond en boven de grond (hoogspanningslijnen en masten). Dit netwerk wordt beheerd door het landelijk netwerkbedrijf (Tennet).

Om verbonden te blijven met de wereld zijn datadistributienetten nodig. Dit zijn de netwerken die gegevens overbrengen tussen verschillende locaties of apparaten. Deze netwerken zijn veelal in handen van commerciële organisaties. Ze maken gebruik van verschillende technologieën zoals Ethernet, Wi-Fi, 5G en glasvezelnetwerken. Het doel van de data distributienetten is om gegevens snel, efficiënt en betrouwbaar te verzenden. Ze worden gebruikt voor alledaagse activiteiten zoals het versturen van e-mails, sociale media en het streamen van video’s en/of muziek, maar ook voor belangrijke industriële en zakelijke toepassingen.