Kwalificatie dossiers

De inhoud van de leermiddelen voldoet aan de inhoud van de kwalificatiedossiers voor een Mbo-opleiding in de Infratechniek, de keuzedelen en de Mbo-certificaten. Hierin zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Deze (kwalificatie)dossiers zijn opgebouwd uit kerntaken en verschillen per uitgiftedatum.

Kwalificatiedossiers

Kwalificatiedossier Infratechniek crebo 23306 dd. 01-08-2022

Dit kwalificatiedossier wijkt voor niveau 2 en 3 af van het kwalificatiedossier uit 2016. Vooral het feit dat het nu mogelijk is om de disciplines Gas, Water of Warmte solo te volgen.

De opleidingen bestaan voor niveau 2 uit de volgende kerntaken:

 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van Gas-, Water- of Warmtedistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van  laagspanningsdistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van middenspanningsdistributienetten.

De opleidingen bestaan voor niveau 3 uit de volgende kerntaken:

 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van en verhelpen van storingen in Gas-, Water- of Warmtedistributienetten;
 • Profielblok K2: Organiseren van uit te voeren werk aan Gas-, Water- of Warmtedistributienetten.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van Laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in Laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan Laagspanningsdistributienetten.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan Middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van Middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan Middenspanningsdistributienetten.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan Datadistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van Datadistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan Datadistributienetten.

Kwalificatiedossier Infratechniek (kader) crebo 23115 dd. 01-08-2016

Dit kwalificatiedossier is niet gewijzigd en nog steeds van kracht voor de niveau 4 opleidingen.

 • Deze niveau 4 opleiding bestaat uit de volgende kerntaken:

  • Kerntaak 1: Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit;
  • Kerntaak 2: Ontwerpt en onderhoudt netten.
 • Deze niveau 4 opleiding bestaat uit de volgende kerntaken:

  • Kerntaak 1: Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit;
  • Kerntaak 2: Ontwerpt en onderhoudt netten.
 • Deze niveau 4 opleiding bestaat uit de volgende kerntaken:

  • Kerntaak 1: Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit;
  • Kerntaak 2: Ontwerpt en onderhoudt netten.

Kwalificatiedossier Infratechniek crebo 23114 dd. 01-08-2016.

De opleidingen bestaan voor niveau 2 uit de volgende kerntaken:
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van Gas-, Water- en Warmtedistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van Laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in Laagspanningsdistributienetten.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan Middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van Middenspanningsdistributienetten.
De opleidingen bestaan voor niveau 3 uit de volgende kerntaken:
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van en verhelpen van storingen in Gas-, Water- en Warmtedistributienetten;
 • Profielblok K2: Organiseren van uit te voeren werk aan Gas-, Water- en Warmtedistributienetten.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van Laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in Laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan Laagspanningsdistributienetten.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan Middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van Middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan Middenspanningsdistributienetten