Wil jij Expert Hoogspanning worden?

Als Hoogspanningsexpert lever jij een belangrijke bijdrage aan de energietransitie die moet zorgen voor een betrouwbare en duurzame energievoorziening in Nederland. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie is een flinke klus en vele duizenden kilometers kabels en bovengrondse lijnen moeten de komende jaren aangepast of gelegd worden. Ook moeten vele onderstations worden vernieuwd of worden aanpast of zelf volledig nieuw worden opgebouwd.

Als Eerste Monteur Hoogspanningstransport (EMHT) zorg je met collega monteurs voor de aanleg en het onderhoud van alle kabels, lijnen en onderstations die nodig zijn voor het transport van elektriciteit. Ook zorg jij er met jouw collega monteurs voor dat de elektriciteit, die wordt opgewekt door windmolen- en/of zonneparken, getransporteerd kan worden naar daar waar deze nodig is.

Werken in de Hoogspanningstransport

Als Hoogspanningsexpert werk je aan onderdelen van het Hoogspanningstransportnet. Deze onderdelen kunnen zijn het aanleggen/monteren/onderhouden van Hoogspanningslijnen of Hoogspanningskabels. Of het werken aan de Hoogspanningsinstallaties op een onderstation. Dit zijn meestal (grote) projecten voor netwerkbedrijven of aannemers. Je werkt met de nieuwste technieken en machines en je voert je taken grotendeels in de buitenlucht uit. Met jouw expertise en kennis maak je het Hoogspanningstransportnet klaar voor de toekomst.

Samen werken aan jouw toekomst

Eerste monteur Hoogspanningstransport

Fulltime opleiding
24 maanden traject
4 dagen praktijk
1 dagen theorie
Meerdere locaties in Nederland

De Eerste Monteur Hoogspanningstransport (EMHT) zorgt ervoor dat alle basisvoorzieningen in het Hoogspannings elektriciteitsnetwerk werken. Je voert zelfstandig taken uit die zorgen het transport de hoogspanning van de energiecentrale, zonneparken en/of windmolenparken naar de onderstations waar deze hoogspanning wordt getransformerd naar middenspanning. Daarnaast geef je leiding aan je collega monteurs en geef je instructies. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk, maar ook voor dat van de monteurs in je team.

Je bent op de hoogte van de risico’s van werken met elektriciteit, daarom is het belangrijk dat je je taken strikt uitvoert volgens de regels die zijn vastgelegd in de BEI-BHS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche HoogSpanning.

Daarnaast ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu en je voert je werkzaamheden uit volgens deze regelgeving.

Tot jouw taak als 1e monteur hoort ook dat je anderen wijst op hun verantwoordelijkheden ten aanzien van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de werkzaamheden.

Je legt verantwoording af aan de uitvoerder van het project of je leidinggevende. Bij specifieke vragen kun je altijd terugvallen op een ervaren collega.

Groei mee met ons netwerk van professionals

Studenten
1 +
Opleiders
1 +
Leerbedrijven
1 +
Praktijk werkplaatsen
1 +
Opleidingen
1 +

Vele mogelijkheden...

Voor opleiding en ontwikkeling. Van korte cursussen tot een volledige mbo- of hbo-opleiding.

Leuk en veelzijdig...

In teamverband werken op interessante plekken. Met moderne machines en de nieuwste technieken.

Baanzekerheid...

Er is volop werk. Je verdient al direct tijdens jouw opleiding. En de doorgroeikansen zijn legio.