Mbo-certificaten

De inhoud van de leermiddelen voldoet aan de inhoud van de kwalificatiedossiers voor een Mbo-opleiding in de Infratechniek, de keuzedelen en de Mbo-certificaten. Hierin zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Deze (kwalificatie)dossiers zijn opgebouwd uit kerntaken en verschillen per uitgiftedatum.

Mbo-certificaten

C0075 “Realiseren van aansluitingen op Drinkwaterdistributienetten”

Dit Mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie 25272 en is een bijlage bij het kwalificatiedossier: Infratechniek (Gewijzigd 2020) 23253

De opleidingen bestaan uit de volgende kerntaak en werkprocessen:

 • C1-K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van drinkwaterdistributienetten.
 • C1-K1-W1: Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten van de werklocatie;
 • C1-K1-W2; Graven van sleuven en putten;
 • C1-K1-W3: Aanleggen en monteren van distributienetten;
 • C1-K1-W4: Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde distributienet.

C0076 “Realiseren van aansluitingen op Laagspanningsdistributienetten”

Dit Mbo-certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie Monteur Laagspanningsdistributie 25273 en is een bijlage bij het kwalificatiedossier: Infratechniek (Gewijzigd 2020) 23253

De opleidingen bestaan uit de volgende kerntaken en werkprocessen:

 • C1-K1: Aansluitingen monteren voorbereiden.
 • C1-K1-W1: Voorbereiden van de werkzaamheden en inrichten van de werklocatie;
 • C1-K1-W2; Graven van sleuven en putten;
 • C1-K1-W3: Aanleggen en monteren van distributienetten;
 • Gebruiksklaar maken van het aangelegde en gemonteerde
 • C1-K1-W4: distributienet.
 • C1-K2: Aansluitingen monteren in laagspanningsdistributienetten.
 • C1-K2-W1: Voorbereiden van werkzaamheden aan laagspanningsdistributienetten;
 • C1-K2-W2; Monteren in laagspanningsdistributienetten;
 • C1-K2-W3: Controleren en testen van montagewerk;
 • C1-K21-W4: Administreren en afronden van werkzaamheden.