Opleider worden?

ROC’s of commerciële instellingen die willen starten met een opleiding Infratechniek, kunnen zich aansluiten bij Stichting BLEI. Stichting BLEI stelt wel een aantal voorwaarden om de kwaliteit, de veiligheid en doelmatigheid van de opleidingen te waarborgen.

Deze voorwaarden zijn:

  • Het opleidingsinstituut beschikt over een OCW erkenning voor één of meer van de kwalificaties van het kwalificatiedossier Infratechniek of Infratechniek Kader en beschikt over aantoonbare vakbekwame docenten met kennis van deze kwalificatie en ervaring in de Infratechniek;
  • Er zijn voldoende studenten voor de te starten opleiding;
  • Het leerbedrijf (het bedrijf het praktijkdeel van de opleiding uitvoert), is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf;
  • Het leerbedrijf heeft praktijkopleiders in dienst die de student(en) in de dagelijkse praktijk begeleiden en voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het reglement “Erkenning leerbedrijven” van het SBB;
  • Het gesimuleerd oefenen van de vaardigheden vindt plaats in een praktijkwerkplaats die voldoet aan de voorwaarden van Stichting BLEI. Zie de informatie op het tabblad “praktijkwerkplaatsen”;
  • Het opleidingsinstituut is aangesloten bij Examen Service MEI en maakt gebruik van de Proeven van Bekwaamheid (PvB) die door Examen Service MEI zijn ontwikkeld voor de opleidingen en voor de keuzedelen.

 

Voor een afspraak kun je mailen naar info@stichtingblei.nl