Informatie over Ondergrondse Infratechniek

Om Nederland goed te laten functioneren, is een goed onderhouden infrastructuur (o.a. bruggen, wegen, tunnels en telefoonkabels) enorm belangrijk.

Ondergrondse infratechniek gaat nog een stapje verder; hierbij gaat het om het in kaart brengen, het leggen en onderhouden van leidingen en kabels in de grond.

Zonder Ondergrondse Infratechiek geen toekomst

In ons land ligt een netwerk van bijna 2 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Je ziet ze niet, maar zouden ze er niet zijn, dan hadden we geen drinkwater, konden we niet gamen of bellen en was het koud in huis. Sommige kabels liggen er nog niet zo lang, zoals glasvezel, andere al heel wat langer. Omdat de ontwikkelingen van elektriciteit, gas, water en data snel gaan, krijgen monteurs in de infratechniek het de komende jaren druk met het vervangen of repareren van al die kabels en leidingen.

Een van de grote uitdagingen waar wij voor staan, is de energietransitie. Lees hierover onderstaand meer…

Energietransitie: wat is dat precies?

Iedereen praat over de energietransitie. Maar wat houdt die energietransitie nou precies in?

Kort gezegd betekent het de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Met fossiele brandstoffen wordt nu energie opgewekt. Het nadeel van deze brandstoffen is dat ze vervuilend zijn voor het milieu. Ze dragen fors bij aan de uitstoot van broeikasgassen die langzaam de aarde opwarmen. En dat is een groot probleem voor mens en natuur.

Er zijn een aantal begrippen die steeds terugkomen als we over de energietransitie praten. Hieronder leggen we de verschillende begrippen uit.

Energie
Energie is een heel ruim begrip. Samengevat zou je kunnen zeggen dat energie de kracht is die alles in ons universum in beweging houdt. Energie wordt opgewekt uit verschillende bronnen en heeft verschillende vormen.

Energiebronnen
Energie komt uit verschillende bronnen: zon, wind, water, spierkracht, kernreactie en brandstoffen.

Energievormen
De energiebronnen leveren energie in verschillende vormen: warmte, licht, beweging, koeling, magnetisme en elektriciteit. De ene vorm kan vaak omgezet worden in een andere vorm; elektriciteit kan bijvoorbeeld omgezet worden in licht.

Brandstoffen
Er zijn verschillende soorten brandstoffen die energie opwekken. Denk aan voedsel als we willen sporten of hout als we een warm vuurtje willen maken. Maar ook steenkool, aardgas, aardolie en turf wekken energie op. Dit zijn de fossiele brandstoffen.

Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijn honderden miljoenen jaren geleden gevormd uit de overblijfselen van dieren en planten. Ze zijn er dus al heel lang. Wij gebruiken deze brandstoffen om energie op te wekken. Als we op dezelfde manier doorgaan met energie opwekken, zijn de fossiele brandstoffen straks op en raakt onze aarde uitgeput.

Circulariteit
In onze huidige economie schaffen we steeds nieuwe producten aan en gooien ze na gebruik weg. Deze manier van weggooien en vervangen heeft een enorme impact op de aarde. Een circulaire economie gaat er vanuit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten gedemonteerd worden en de materialen opnieuw gebruikt.

Klimaatakkoord en klimaatadaptatie

Als we dus doorgaan met het opwekken van energie met fossiele brandstoffen, zal onze aarde in een rap tempo opwarmen en zullen veel plant- en diersoorten binnen 100 jaar uitsterven.

Daarom is er in 2015 door 195 landen een akkoord getekend om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken: het klimaatakkoord. Voor Nederland betekent dit dat in 2050 de energievoorziening bijna helemaal van duurzame bronnen zoals zon, wind of waterstof moet komen.

Deze afspraak heeft niet alleen behoorlijke gevolgen voor de opwekking van energie, maar ook voor andere sectoren zoals transport, landbouw, de bouw en industrie. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van duurzame energie voor al het transport of het bouwen van duurzame woningen.

De veranderingen die ontstaan en de maatregelen die genomen moeten worden om verdere klimaatverandering te voorkomen of te beperken noemen we de klimaatadapatie.

Wat is duurzaamheid?

Met duurzaamheid wordt bedoeld dat we zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft. Dat onze kinderen en de generaties daarna in een wereld leven waarin mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Zo zorgen we dat de aarde niet uitgeput raakt en leefbaar blijft.

Mensen maken de transitie

Wat betekenen de klimaatadaptatie en de energietransitie voor de infratechniek?

De klimaatverandering vormt een bedreiging voor onze infrastructuur (wegen, bruggen, tunnels, spoorwegen, waterwegen, (data)kabels en leidingen). Denk aan wegen die door hevige regenval onderlopen of bruggen die uitzetten door hitte.

Onze infrastructuur is verouderd. Deze is namelijk al in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw aangelegd. Onze maatschappij wordt steeds drukker en de huidige infrastructuur kan dat binnenkort niet meer opvangen. Lange files op de wegen, overvolle treinsporen en zelfs de vliegvelden hebben meer capaciteit nodig. Nederland slibt dicht. Tel daar de veranderingen bij op die de energietransitie veroorzaakt en je kunt je wel voorstellen dat het binnenkort een keer mis gaat.

Smart Infra

De infrastructuur moet dus  de komende jaren aangepast worden om al die veranderingen op te kunnen vangen en dat is een behoorlijke klus. In plaats van nog meer asfalt of het spoornetwerk uit te breiden, moeten we de bestaande infrastructuur slimmer gaan gebruiken: Smart Infra.

Smart Infra wil zeggen dat de infrastructuur in staat is om real time te reageren op de behoeften van gebruikers.

Door gebruik te maken van data kun je energiesystemen, het wegen- en spoornetwerk of gemalen en industrieën op intelligente wijze aan elkaar verbinden. Kortweg; onze infrastructuur niet uitbreiden maar slimmer maken.

En dat is een belangrijke taak voor alle medewerkers in de (ondergrondse) infratechniek. Samen zorgen dat Nederland voorzien wordt en blijft van kwalitatief hoogstaande netwerken voor het transport van duurzame, betrouwbare én betaalbare energie.