Bijeenkomsten Stichting BLEI in juni 2016

De Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI) kan zich goed voorstellen dat u en uw medewerkers/collega’s benieuwd zijn naar de nieuwe leermiddelen en examenproducten en hoe deze gebuikt kunnen worden in de lessen, de praktijkwerkplaats en de BPV.

Stand van Zaken van de leermiddelen Infratechniek

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Bijeenkomsten Mei 2016

In Mei zijn er weer verschillende bijeenkomsten voor verschillende werkgroep en vergaderingen van Stichting BLEI

Stand van Zaken van de leermiddelen Infratechniek

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Stand van Zaken Uniformering Leermiddelen

Om de gezamenlijke ambitie te verwezenlijken is door de eigenaren van de huidige leermiddelen voor de opleiding tot Monteur Gas, Water en Warmte, Laag- en Middenspanning, GOA leidingtechniek, de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland, Enexis, O&O fonds Netwerkbedrijven en O&O fonds Waterbedrijven en de stichting Warmtenetwerk, de Stichting BLEI opgericht.