Keuzedelen

Vooral binnen de opleidingen gas, water en warmtedistributie zijn niet van alle keuzedelen de benodigde werkboeken en BPV-boeken gereed en/of zijn er nog geen Proeve van Bekwaamheid (examens). De reden hiervoor is veelal gebrek aan tijd en soms kennis bij het beperkte aantal mensen die mee werken aan het ontwikkelen van deze keuzedelen. Ook hier geld dat vele handen licht werk maken. Als u zich geroepen voelt om hier uw steentje aan bij te dragen schroom niet om dit kenbaar te maken. Vele studenten zullen u dankbaar zijn.


Van de volgende keuzedelen voor de monteur en eerste monteur Gas-, Water- en Warmte distributie zijn de werkboeken, BPV-boeken en PVB’s beschikbaar:

 • K0672 Detectiemethodes gas
 • K0673 Detectiemethodes warmte
 • K0685 Kabel leggen
 • K0692 Onconventionele aanlegmethodes van distributieleidingen water
 • K0697 Slimme meters (G)

Voor transport keuzedelen zijn wel de PVB’s beschikbaar maar is er nog geen werkboek en BPV-boek beschikbaar:

 • K0659 Aanleg van Gastransportleidingen
 • K0660 Aanleg Warmtetransportleidingen
 • K0661 Aanleg Watertransportleidingen

Van de laatste twee keuzedelen zijn wel het werkboek en het BPV-boek beschikbaar maar is er nog geen PVB:

 • K0662 Assisteren bij werkzaamheden in een gasstation
 • K0699 Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten

Voor alle keuzedelen gekoppeld aan de monteur en eerste monteur Laagspanningsdistributie en Middenspanningsdistributie zijn de werkboeken, BPV-boeken en PVB’s beschikbaar. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan een nieuw werkboek “Slimme Distributienetten”

 • K0686 Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten
 • K0689 Schakelen MS-kabels
 • K0693 Openbare Verlichtingsinstallaties (OVL)
 • K0696 Slimme Distributienetten
 • K0697 Slimme meters
 • K0703 Veiligstellen van middenspanningskabels
 • K0704 Verkeersregelinstallaties (VRI)
 • K0705 Verlichtinginstallaties in ruimtes

In overleg met de leerbedrijven en de ROC kunnen de studenten kan via een mail info@stichtingblei.nl aangeven worden welke keuzedelen zij willen volgens of bij start van de opleiding via het aanmeldingsformulier op de website van BLEI. Deze keuzedelen worden dan gekoppeld aan hun BLEI.academy account.