Nieuw kwalificatiedossier Infratechniek

Deel dit bericht

Vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 is het nieuwe Kwalificatiedossier Infratechniek crebo 23306, van kracht. Hierin zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd die vanuit de branche zijn aangedragen. 

De meest ingrijpende wijziging is het splitsen van de (1e) monteur gas-, water- en warmtedistributie opleidingen naar drie aparte opleidingen onder één crebonummer. Hierdoor moesten de huidige onderdelen gas, water en warmte van de combi-opleiding (1e) monteur gas-, water- en warmtedistributie weer naar volwaardige Mbo-opleiding worden gebracht, te weten (1e) monteur Gasdistributie, . (1e) monteur Waterdistributie en (1e) monteur Warmtedistributie. 

Doordat de nieuwe opleidingen onder één crebonummer vallen, blijft er de mogelijkheid om gecombineerde opleidingen te volgen bijv. (1e) monteur Gasdistributie en (1e) monteur Waterdistributie. De gevolgde discipline(s) worden op de voorkant van het diploma vermeld, dit is vooral van belang bij het aanvragen van aanwijzingen in kader van de veiligheidsregelgeving. 

Daarnaast zijn in de monteurs opleidingen een tweetal werkprocessen niet meer van toepassing 

  • Assisteren bij het lokaliseren en analyseren van storingen 
  • Uit bedrijf nemen van distributienetten 

omdat deze werkzaamheden in de praktijk niet of nauwelijks door een monteur worden uitgevoerd. 

Naast wijzigingen in het kwalificatiedossier wordt het mogelijk om een verkorte opleiding te volgen voor een deel van de regulieren Mbo-opleiding en deze af te sluiten met een Mbo-certificaat. Beide verkorte opleidingen hebben te maken met het realiseren van aansluitingen: 

  • Realiseren van aansluitingen op Laagspanningsdistributienetten (monteur Aansluitingen LS); 
  • Realiseren van aansluitingen op Drinkwaterdistributienetten (monteur Aansluitingen Drinkwater). 

De aankomende tijd worden de verkorte opleidingen opgenomen in de diverse opleidingstabellen. 

Bron: W. Cobbenhagen, stichting BLEI