Informatie over Leermiddelen

BLEI beheert en onderhoudt leermiddelen voor mbo-opleidingen Infratechniek niveau 2, 3 en 4. De leermiddelen bevat: vaktheorie, onderliggende theorie (natuur-, schei- en wiskundige en elektrotechnische onderbouwing van de vaktheorie), instrumenten voor het leren van praktijkvaardigheden en gedrag/houding in de beroepspraktijk (het deel Beroeps Praktijk Vorming – BPV) en voortgangstoetsen.
De inhoud van de leermiddelen voldoet aan de inhoud van de kwalificatiedossiers en keuzedelen. Hierin zijn kennis, vaardigheden, gedrag en houding beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar moet beheersen. Deze kwalificatiedossiers zijn opgebouwd uit kerntaken en verschillen per uitgifte.

Kwalificatiedossiers

Kwalificatiedossier Infratechniek crebo 23114 dd. 01-08-2016.

De opleidingen bestaan voor niveau 2 uit de volgende kerntaken:

 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van en verhelpen van storingen in gas-, water- en warmtedistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in laagspanningsdistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van middenspanningsdistributienetten;
 •  

De opleidingen bestaan voor niveau 3 uit de volgende kerntaken:

 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van en verhelpen van storingen in gas-, water- en warmtedistributienetten;
 • Profielblok K2: Organiseren van uit te voeren werk.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk.
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk.

Kwalificatiedossier Infratechniek crebo 23306 dd. 01-08-2022

Dit kwalificatiedossier wijkt voor niveau 2 en 3 af van het kwalificatiedossier uit 2016. Vooral het feit dat het nu mogelijk is om de disciplines gas, water of warmte solo te volgen.

De opleidingen bestaan voor niveau 2 uit de volgende kerntaken:
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van gas-, water- of warmtedistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van laagspanningsdistributienetten;
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van middenspanningsdistributienetten;
 • Voor niveau 3 bestaat de opleiding uit de kerntaken.
De opleidingen bestaan voor niveau 3 uit de volgende kerntaken:
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Onderhouden van en verhelpen van storingen in gas-, water- of warmtedistributienetten;
 • Profielblok K2: Organiseren van uit te voeren werk aan gas-, water- of warmtedistributienetten
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan en in bedrijf stellen van laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in laagspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan laagspanningsdistributienetten
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K2: Onderhouden en repareren van middenspanningsdistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan middenspanningsdistributienetten
 • Basisblok K1: Aanleggen, monteren en gebruiksklaarmaken van distributienetten;
 • Profielblok K1: Verrichten van werkzaamheden aan datadistributienetten en in bedrijf stellen;
 • Profielblok K2: Onderhouden van en verhelpen van storingen in datadistributienetten;
 • Profielblok K3: Organiseren van uit te voeren werk aan datadistributienetten

Kwalificatiedossier Infratechniek (kader) crebo 23115 dd. 01-08-2016

Dit kwalificatiedossier is niet gewijzigd en nog steeds van kracht voor de niveau 4 opleidingen.

De niveau 4 opleidingen bestaan uit de volgende kerntaken:

 • Kerntaak 1: Bereidt projecten voor en voert projectmanagement uit;
 • Kerntaak 2: Ontwerpt en onderhoudt netten;

Deze kerntaken zijn omgezet naar opleidingsplattegronden voor de verschillende uitstroomprofielen.

Aanpak

BLEI beheert en onderhoudt het opleidingsmateriaal voor opleidingen Infratechniek op mbo-niveau 2, 3 en 4. De leermiddelen worden gebruikt voor het opleiden van (toekomstige) vakmensen in de beroepspraktijk en het (bij)scholen van werknemers van bedrijven die werken aan aanleg, distributie, onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur in Nederland.

Zowel werknemers van bij BLEI aangesloten bedrijven en docenten van de opleiders worden uitgedaagd om het huidige opleidingsmateriaal naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. De theorie- en praktijkdocenten en de praktijkbegeleiders van de opleiders en/of leerbedrijven coachen studenten, helpen hen met hun vragen en zullen zichzelf ook verder ontwikkelen.

De verbeteringen in het opleidingsmateriaal komen voort uit feedback van gebruikers, ontwikkelingen in de branche en eventuele wijzigingen in de kwalificatiedossiers.

BLEI hanteert de volgende werkwijze:
 • Inhoudsdeskundigen uit de branches en van de opleiders evalueren periodiek alle feedback van de gebruikers van het BLEI-opleidingsmateriaal. Uit de evaluatie volgen werkafspraken over het aanpassen van het opleidingsmateriaal.
 • Nieuwe ontwikkelingen uit de branche worden besproken in een werkconferentie van BLEI en BLEI bekijkt wat dit betekent voor het opleidingsmateriaal en past het opleidingsmateriaal waar nodig aan of ontwikkelt nieuw opleidingsmateriaal dat weer aansluit bij de actuele praktijk.

BLEI streeft naar een aanbod van opleidingsmateriaal dat aansluit bij de actuele mogelijkheden op het gebied van ICT én past bij de doelgroep van studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4.

Een ander streven is het neerzetten van een doorlopende leerlijn Infratechniek. Bedrijfsleven en onderwijs werken in het samenwerkingsverband BLEI samen aan een doorlopende leerlijn vanaf het vmbo aansluitend aan het mbo met mogelijkheden om een opleiding af te ronden op hbo.

Downloads

Keuzedelen

Keuzedelen zijn onderdeel van alle mbo-beroepsopleidingen. Voor de opleiding niveau 2 moeten er twee keuzedelen worden gevolgd en met een voldoende worden afgesloten, voor niveau 3 drie keuzedelen. Hieronder volgen de keuzedelen per opleiding. Studenten kunnen kiezen welke van deze keuzedelen zij willen volgen

(1e) Monteur GasDistributie ((E)GD
of
(1e) Monteur WaterDistributie ((E)WD
of
(1e) Monteur WarmteDistributie ((E)WaD):

 • Kabel leggen
 • Detectiemethodes Gas
 • Detectiemethodes Warmte
 • Onconventionele aanlegmethodes van Distributieleidingen water
 • Assisteren bij werkzaamheden in een Gasstation
 • Aanleg Gastransportleidingen
 • Aanleg Watertransportleidingen
 • Aanleg Warmte transportleidingen
 • Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet
 • Slimme meters

(1e) Monteur LaagspanningsDistributie ((E)MLD en
(1e) Monteur MiddenspanningsDistributie ((E)MMD:

 • Verlichtingsinstallaties in ruimtes
 • Slimme meters
 • Openbare Verlichtinginstallaties (OVL)
 • Verkeersregelinstallaties (VRI)
 • Slimme Distributienetten
 • Veiligstellen van MS-kabels
 • Schakelen van MS-kabels
 • Meten en Beproeven
 • Hoogspanningstechniek (alleen EMMD)

(1e) Monteur DataDistributie ((E)MDD:

 • InHome:
  Het aansluiten van de data binneninstallatie van een abonnee op de gerealiseerde datadistributie-aansluiting en het inregelen van de aanwezige apparatuur, zodat bij vertrek alle afgenomen diensten voor de abonnee in bedrijf zijn.
 • Mobiel:
  Het plaatsen en aansluiten van zend- en ontvangstapparatuur voor mobiele datadistributie t.b.v. mobiele telefonie en internet.
 • Datadistributienetwerken m.b.v. datadistributiekabel met koperen aders:
  Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het bestaande datadistributienetwerk van kabels met koperen aders (bijv. het oude KPN/PTT telefonienetwerk).

Technicus Technicus Gas (TG):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken

Technicus Water (TW):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken
 • Drinkwaterdistributie

Technicus Electrotechniek (TE):

 • Engineering Infratechnieken
 • Uitvoering Infratechnieken
 • Service en Onderhoud Middenspanningsinstallaties
 • Hoogspanningstechniek

Tarieven

Tarieven gebruik leermiddelen Infratechniek

De tarieven gaan in bij start van de opleiding en gelden voor de gehele opleiding inclusief twee of drie keuzedelen. De tarieven moeten voor aanvang van de opleiding aan BLEI worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdig beëindigen van de opleiding.

Betalingsvoorwaarden in overleg met BLEI.

Na betaling door het leerbedrijf of de student krijgt de student via de BLEI.academy toegang tot de leermiddelen.

De nieuwe tarieven bij instroom vanaf 1 september 2022 zijn als volgt: