Aangescherpte examens ESMEI

BLEI werkt samen met Stichting ESMEI (Examenservice MEI) aan een uniform examenproces voor de opleidingen in het kwalificatiedossier Infratechniek. De afgelopen twee jaar hebben betrokkenen bij ESMEI, het ontwikkelplatform en de Vakcommissie hard gewerkt om alle examens voor onze kwalificaties en keuzedelen op te stellen, te controleren en valideren.


ESMEI heeft in het najaar van 2017 de examenproducten van alle kwalificatiedossiers (ruim 90) die onder hun beheer vallen, grondig onder de loep genomen. Enerzijds vanwege de kwaliteitscyclus van ESMEI zelf en door verkregen feedback van gebruikers van de examens en anderzijds vanwege de vernieuwing van de landelijke normen voor exameninstrumenten én de aanstaande verplichte certificering van examenleveranciers. De ontwikkelaars en het screenplatform van ESMEI zijn hard aan de slag gegaan om alle ESMEI examens te controleren en aan te scherpen. In december en januari heeft de Vakcommissie Infratechniek van ESMEI zich gebogen over de voorgelegde aangescherpte exameninstrumenten. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, o.a.:

  • Wanneer en met welk doel het eindgesprek als examenvorm wordt ingezet.
  • Bij elk examen wordt een richtlijn voor de duur van het examen opgenomen (= de omvang van de uitvoering van de examenopdracht in uren)
  • Alle cruciale criteria op de beoordelingsformulieren zijn gescreend. Voor alle examens moet een (voorbeeld) examenopdracht beschikbaar zijn.

Het streven is om eind februari/begin maart 2018 alle aangescherpte exameninstrumenten te publiceren op de website van ESMEI. Parallel daaraan worden de aangescherpte examens opgenomen in het digitale systeem waarmee op een aantal scholen nu een proef loopt. Eind kwartaal 1 van 2018 is het digitale systeem operationeel. Hiermee wordt het onder meer mogelijk de beoordelingsformulieren digitaal in te vullen en wordt het makkelijker een eigen examenopdracht toe te voegen.

Voor meer informatie: