Stand van Zaken: Uniformering Leermiddelen

Om de gezamenlijke ambitie te verwezenlijken is door de eigenaren van de huidige leermiddelen voor de opleiding tot Monteur Gas, Water en Warmte, Laag- en Middenspanning, GOA leidingtechniek, de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer van Bouwend Nederland, Enexis, O&O fonds Netwerkbedrijven en O&O fonds Waterbedrijven en de stichting Warmtenetwerk, de Stichting BLEI opgericht.