Stand van zaken van de leermiddelen Infratechniek 30 juni ’17

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Werkgroepen van BLEI, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en partner-ROC’s, hebben gezamenlijk de nieuwe landelijk uniforme leermiddelen en examenproducten samengesteld.