Stand van zaken van de leermiddelen Infratechniek

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s in het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden.

Werkgroepen van BLEI, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers en partner-ROC’s, hebben gezamenlijk de nieuwe landelijk uniforme leermiddelen en examenproducten samengesteld.