Stand van zaken van de keuzedelen Infratechniek maart 2017

BLEI de Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek streeft er naar om in nauwe samenwerking met de partner ROC’s vanaf het schooljaar 2016-2017 landelijke uniforme leermiddelen en examenproducten voor de opleidingen in de Infratechniek aan te bieden. In onderstaand document kunt u onze aanbevelingen met betrekking tot de keuzedelen Infratechniek vinden.

20170323 Aanbeveling m.b.t. keuzedelen en PVB