BLEI.academy up to date

BLEI is continue bezig om verbeteringen door te voeren in het opleidingsmateriaal en de BLEI.academy.
In de week van 5 augustus 2019 wordt de BLEI.academy vernieuwd, binnen de modules wordt de lay-out aangepast, er komt een logische volgorde in de modules en bestanden, er komt een knop om rechtstreeks te kunnen inloggen naar toetsen die gereed staan ter afronding van een onderdeel van de opleiding, de docenten en leerbedrijven krijgen meer mogelijkheden om de voortgang van de studenten te volgen en andere technische aanpassingen i.v.m. de veiligheid van de BLEI.academy.

Dit alles heeft tot gevolg dat de BLEI.academy moet worden verplaatst naar een andere digitale omgeving. Deze verhuizing wordt uitgevoerd in de week van 5 augustus 2019 en daarom is de BLEI.academy in die week een aantal dagen niet bereikbaar, uiterlijk 12 augustus is de BLEI.academy weer volledig bereikbaar en kan er weer worden ingelogd met de bestaande gebruikersnamen en wachtwoorden.