Vakmensen opleiden voor de warmtetransitie

De komende decennia spelen warmtenetten een belangrijke rol in de energietransitie. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leiden de vakmensen op die de warmtenetten gaan realiseren en hebben behoefte aan informatie over dit onderdeel van Infratechniek. De leermiddelen en examenproducten hiervoor worden ontwikkeld door Stichting BLEI.

Bekijk de eerste nieuwsbrief van dit kalenderjaar

De eerste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar is verstuurd.
Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen BLEI.