Aangescherpte examens ESMEI

Vooral binnen de opleidingen gas, water en warmtedistributie zijn niet van alle keuzedelen de benodigde werkboeken en BPV-boeken gereed en/of zijn er nog geen Proeve van Bekwaamheid (examens). De reden hiervoor is veelal gebrek aan tijd en soms kennis bij het beperkte aantal mensen die mee werken aan het ontwikkelen van deze keuzedelen.

Keuzedelen

Vooral binnen de opleidingen gas, water en warmtedistributie zijn niet van alle keuzedelen de benodigde werkboeken en BPV-boeken gereed en/of zijn er nog geen Proeve van Bekwaamheid (examens). De reden hiervoor is veelal gebrek aan tijd en soms kennis bij het beperkte aantal mensen die mee werken aan het ontwikkelen van deze keuzedelen.