Presentatie Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatie bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen besproken.

Verslag ‘Examineren voor de toekomst’

Op 19 februari 2016 verzorgde Examenservice MEI de uitwisselingsbijeenkomst Examineren voor de Toekomst. Het programma van de bijeenkomst had tot doel kennis te maken met de examens voor de Herziene kwalificatie dossiers en ervaringen uit te wisselen over het gebruik van examenproducten.

Bijeenkomsten Stichting BLEI in 2e helft 2016

Overzicht van de bijeenkomst van de Stichting Branchesamenwerking Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek (BLEI):